Klasser

Innenfor de 4 kategoriene er rasene delt opp i enten fargegrupper eller i farger. Hanner og hunner konkurrerer hver for seg om sertifikater i voksen klasse. Som kattunge og ungdyr konkurrerer hunn og hann mot hverandre.  Voksne ukastrerte og kastrerte katter konkurrerer hver for seg.

 

Her er oversikt over de forskjellige klassene:

-  klasse 12, Kattunge 4-7 måneder

-  klasse 11, Ungdyr 7-10 måneder

 

Fertile katter stiller i følgende klasser:

-  klasse 9, Åpen klasse for voksne. I denne klassen utdeles CAC.

-  klasse 7, Champion klasse. I denne klassen utdeles CACIB.

-  klasse 5, Internasjonal Champion klasse. I denne klassen utdeles CAGCIB.

-  klasse 3, Grand Internasjonal Champion klasse. I denne klassen utdeles CACS.

-  klasse 1, Supreme Champion klasse. I denne klassen tildeles Hederspris, men rangeres ikke.

 

Kastrerte katter stiller i følgende klasser:

-  klasse 10, Åpen klasse for voksne kastrater. I denne klassen utdeles CAP.

-  klasse 8, Premier klasse. I denne klassen utdeles CAPIB.

-  klasse 6, Internasjonal Premier klasse. I denne klassen utdeles CAGPIB.

-  klasse 4, Grand Internasjonal Premier klasse. I denne klassen utdeles CAPS.

-  klasse 2, Supreme Premier klasse. I denne klassen tildeles Hederspris, men rangeres ikke.

Champion og Premier

Forutsatt at den stilte katten har oppnådd minst 93 poeng tildeles CAC i Åpen klasse 9, og CAP i kastratklasse 10.

For å oppnå tittelen Champion eller Premier må katten ha blitt tildelt 3 CAC/CAP av 3 forskjellige dommere under 3 nasjonale og/eller internasjonale FIFe-utstillinger.

Internasjonal Champion og Internasjonal Premier

Forutsatt at den stilte katten har oppnådd minst 95 poeng tildeles CACIB i Champion-klasse 7, og CAPIB i Premier-klasse 8.

For å oppnå tittelen Internasjonal Champion eller Internasjonal Premier må en katt ha blitt tildelt 3 CACIB/CAPIB av 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land under 3 internasjonale FIFe-utstillinger.

Grand Internasjonal Champion og Grand Internasjonal Premier

Forutsatt at den stilte katten har oppnådd minst 96 poeng tildeles CAGCIB i Internasjonal Champion-klasse 5, og CAGPIB i Internasjonal Premier klasse 6.

For å oppnå tittelen Grand Internasjonal Champion eller Grand Internasjonal Premier må en katt ha blitt tildelt

enten A)

6 CAGCIB/CAGPIB av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land under 6 internasjonale FIFe-utstillinger.

eller B)

8 CAGCIB/CAGPIB av 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land under 8 internasjonale FIFe-utstillinger.

Supreme Champion og Supreme Premier

Forutsatt at den stilte katten har oppnådd minst 97 poeng tildeles CACS i Grand Internasjonal Champion-klasse 3, og CAPS i Grand Internasjonal Premier-klasse 4.

For å oppnå tittelen Supreme Champion eller Supreme Premier tittel må en katt ha blitt tildelt

enten A)

9 CACS/CAPS av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land under 9 internasjonale FIFe-utstillinger. 

eller B)

11 CACS/CAPS av 6 forskjellige dommere i 2 forskjellige land under 11 internasjonale FIFe-utstillinger.

Godkjenning av titler

Sertifikater som kvalifiserer for tittel blir bare gyldig etter godkjennelse av det nasjonale forbundet eller nasjonale klubb utstilleren tilhører.

For å kunne oppnå en tittel må kattens eier underrette det nasjonale sekretariatet innen den påfølgende måned etter å ha oppnådd det siste nødvendige sertifikatet. Tillegg NRR: Innrapportering av internasjonale titler skjer innen 14 dager etter endt utstilling.

Sertifikater og titler som ikke er oppnådd i henhold til FIFes regler, godkjennes ikke.

Alle sertifikater til en tittel må være oppnådd under samme variant(EMS-kode)/gruppe.

Dersom en endring av EMS-koden resulterer i at variant eller gruppe endres så

-beholdes alltid alle tidligere oppnådde titler(for godkjente varianter)

-må alle sertifikater til neste tittel vinnes i den nye fargevarianten/gruppen.

Gå over i en høyere klasse

Straks en katt har fått alle de nødvendige sertifikat og kvalifisert seg for en tittel, må den konkurrere i neste, høyere klasse.

En katt som allerede har oppnådd det maksimale antall sertifikater som er tillatt å oppnå i et land, skal ikke få delta i den aktuelle klassen flere ganger. Så lenge katten ikke oppfyller kravene for å stille i den neste, høyere klassen, kan katten kun delta "Utenfor konkurranse".

Når katten kan ta tittel, husk å ta med tidligere tildelte sertifikat i klassen. Disse må forevises sekretariatet om morgenen på utstillingsdagen.